118 résultats

Auteur : Schulz, D. Guillermo
Date d'édition : 1903
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_10_05_02_001.jpg
Auteur : Geographischen Gesellschaft. Balaton-Ausschusse der Ung.
Date d'édition : 1899
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_10_05_01_001.jpg
Auteur : Wuhrer, L.
Date d'édition : [1885 ?]
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_10_04_03_001.jpg
Auteur : Portugal. Direcção dos Trabalhos Geodesicos do Reino
Date d'édition : 1880
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_10_04_02_001.jpg
Date d'édition : 1892
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_10_02_06_001.jpg
Auteur : A. Taride
Date d'édition : 1943
Emplacement : Europe du sud
B335222107_10_14_03_04_001.jpg
Date d'édition : 1911
Emplacement : Europe du sud